Bu Sefer Bazı Orantısız Güvensizlik Güçleri İnsan Geri Dönüşüm merkezinin Ağına Düştü

0
3.078

Hak aramak için alanlara çıkan işçi, memur, öğrenci, esnaf ve diğer insanlara karşı her zaman Allah yarattı demeden panzer ve coplarla dalan ve sıktığı biber gazıyla birçok vatandaşın ölmesine veya ıskartaya çıkmasına neden olan bazı orantısız güvensizlik güçler ivardır.(gerçek güvenlik güçleri halka pata küte dalmaz aksine saygıda kusur etmez ve korur) Bu zatlar mağdur edilen vatandaşların şikayeti üzerine derhal İGDM’de yargılanıp şu ceza türlerinden bir veya birkaçına çarptırılmalıdır.  Öncelikle vatandaşa kötü muamelede bulunan bazı zatlar acilen cop, kamçı ve gaz üretme ve geliştirme merkezlerinde kobay olarak çalıştırılmalıdır. Hergün rastgele birkaç seans nerden geldiği belli olmayan cop ve kamçı darbeleriyle evrile çevrile dövülmelidir. Ardından nerden geldiği belli olmayan tazyikli su ve biber gazı sıkılmalıdır. Sonra buradaki acı tecrübeleri üzerine teori ve pratikte haksızlığa uğramış bir vatandaşın bazı orantısız güvensizlik güçleri tarafından dövülmesini anlamak için empatik süreçler adlı bitirme tezi yazdırılmalıdır.

         Belli bir süre burada ıslah edilen zatlardan iyi hal gösterenlerin bir kısmı acı biberiyle meşhur Antakya, Maraş, Antep gibi illerimize gönderilmelidir. Bunların bir kısmı günde 18 saat boyunca acı biber ve kuru soğan doğrama ve öğütme işinde kullanılmalıdır. Bunların diğer bir kısmı da 18 saat boyunca acı biber pişirme soyma ve tatma işinde görevlendirilmelidir. Bunların yanı sıra ıslah olduğuna kanaat getirilenlerden bir kısmı kontrollü bir biçimde ve üzerlerinde daha önce yedikleri haltları teşhir eden bir önlük giydirilmek suretiyle sivil toplum gösterilerinde su ve peçete dağıtıcısı olarak değerlendirilmelidir. İyi hali suistimal etmeye veya iflah olmama konusunda keçilerlerden bile daha inatçı olan zatlar olursa sanal alem üzerinden ayda ve fezanın değişik bölgelerinde satılan arazilerin gece bekçiliğini yapmak üzere daimi göreve roket hızıyla gönderilmelidir.

HacıYatmaz